Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2016

July 08 2015

alaina
0758 47bf 500
Reposted fromcartierbresson cartierbresson

July 07 2015

alaina
7041 1035
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup

July 01 2015

alaina
5071 6602
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
alaina
Bo lepiej się zbytnio nie nastawiać i być mile zaskoczonym, niż zawiedzionym, bo miało się zbyt wielkie oczekiwania
— A.
Reposted fromLlulia Llulia
alaina
5126 0a82 500
Reposted frombotaka botaka
alaina
5148 e1c1 500
Reposted fromfoina foina
alaina
5196 667e 500
Stefan Pastuszewski
Reposted fromrol rol
alaina
5198 7bad 500
Reposted fromfoina foina

June 29 2015

alaina
9568 7c3e 500
Reposted fromkudi kudi
alaina
Jestem uzależniona od unieszczęśliwiania samej siebie.
Reposted fromwhatashame whatashame
alaina
Odkąd Cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie.
— Jean Giraudoux
Reposted frominna inna
alaina
9541 c8cb 500
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem
alaina
alaina
Książe, zawsze gdy na Ciebie trafiam, okazuje się, że nie jestem z Twojej bajki.
— I
Reposted fromallie92 allie92
alaina
alaina
Najgorzej, gdy to, co nie daje zasnąć, może być tylko snem.
Reposted fromunforgiving unforgiving
alaina
alaina
Najtrudniej, gdy człowiek musi opuścić swoją bratnią duszę.
Nagle zdaje sobie sprawę, jakie to szczęście, że w ogóle spotkało się kogoś takiego... Kogoś kto śmieje się jak on, mówi jak on, robi i myśli jak on sam...
W jednej sekundzie do człowieka dociera, ile warte są relacje, których znaczenia na co dzień się nie widzi.
I żadne słowa nie są w stanie wyrazić, co wtedy siedzi w nas w środku, głęboko...
Reposted frominmyminds inmyminds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl